ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100333
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  100333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากห้วยเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pak Huai Duea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปากห้วยเดื่อ
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-870400
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/10/2516
อีเมล์ :
  pakhuaydua@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:11:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ


นางสาวมะลิวัลย์ รัศมีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2