ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100334
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  100334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลุมพุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGLOOMPOOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านหนองลุมพุกใต้
ตำบล :
  กุดชุมแสง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 21:27:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก


นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2