ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100336
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  100336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAKOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าข่อย
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-822965
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:33:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าข่อย


นางสมปอง สารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2