ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100337
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  100337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโชคอำนวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chockumnuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโชคอำนวย
ตำบล :
  กุดชุมแสง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-870129
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  w.xmandangerous@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดชุมแสงคูเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโชคอำนวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคอำนวย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2