ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100341
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010239
รหัส Obec 6 หลัก :
  100341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Naree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนารี
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนารี


นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2