ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100342
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010240
รหัส Obec 6 หลัก :
  100342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปล้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nongplong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองปล้อง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-056-092
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  npl@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:20:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง


นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2