ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100344
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010242
รหัส Obec 6 หลัก :
  100344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะพุงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sapungnua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสะพุงเหนือ
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  0817096621
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ


นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2