ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100345
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  100345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  koksanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  0637717278
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เม.ย. 2520
อีเมล์ :
  koksangan9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:55:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสง่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2