ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100347
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  100347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโหล่นสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlonsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านบ้านดอนเขาเขียว
ตำบล :
  นางแดด
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-870396
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2509
อีเมล์ :
  lhonnakorn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นางแดดวังชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:38:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี


นายไพจิตร วาลย์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2