ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100348
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  100348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaykum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านห้วยกุ่ม
ตำบล :
  นางแดด
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-823239
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พ.ค 2508
อีเมล์ :
  huaykum2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 13:26:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม


นายสุธน ประกายเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2