ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100350
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  100350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนศรีสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsrisanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโนนศรีสง่า
ตำบล :
  นางแดด
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 11:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2