ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100355
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010218
รหัส Obec 6 หลัก :
  100355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกรวดหนองพวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokgroudnongpuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกกรวด
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  0892857225
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นางแดงวังชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง


นายบุญสืบ คงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2