ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100356
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  100356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางแดดเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nangdadneuaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านนางแดดเหนือ
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  ืndn@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 15:48:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ


นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2