ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100357
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010220
รหัส Obec 6 หลัก :
  100357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYHUN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยหัน
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-870538
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  sutti-33@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหัน


นายหารศึก ภาระหันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2