ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100359
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010222
รหัส Obec 6 หลัก :
  100359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONETOOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งสว่าง
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  089-8738159
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นางแดดวังชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:24:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2