ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100360
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  100360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรัพย์เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansubjarearn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทรัพย์เจริญ
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-109561
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  subjr2518@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นางแดดวังชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ


นายทนงศักดิ์ คำพิทูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2