ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100361
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010224
รหัส Obec 6 หลัก :
  100361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าวังย่างควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthawangyangkuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าวังย่างควาย
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
   -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นางแดดวังชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย


นางสุณิตา บุริมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2