ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100364
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  100364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannongped(Kasetsartanusorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองเป็ด
ตำบล :
  ท่าใหญ่
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  0817603683
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  bpk@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ถ้ำวัวัแดงท่าใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)


นายถนอม กัดโกนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2