ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100367
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  100367
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RASBUMRONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนมะค่า
ตำบล :
  ท่าใหญ่
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-109555
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2515
อีเมล์ :
  rasbaorong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์บำรุง


นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2