ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100368
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  100368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสว่างสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sreesawangsamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนศรีสง่า
ตำบล :
  ท่าใหญ่
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-870398
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/10/2517
อีเมล์ :
  wilaichon100@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:28:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี


นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2