ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100372
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  100372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonlan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนลาน
ตำบล :
  ถ้ำวัวแดง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  0818799265
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำวัวแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:52:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนลาน


นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2