ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100377
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  100377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีแก้งคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srikaengkhro School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านศรีพัฒนา
ตำบล :
  ช่องสามหมอ
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044882911/044882977
โทรสาร :
  044882911/044882977
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  Srikaengkhro@hotmail,com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสามหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:22:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ


นายประภาส กองจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2