ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100378
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020194
รหัส Obec 6 หลัก :
  100378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแสงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsaegwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองแสง
ตำบล :
  ช่องสามหมอ
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044882037
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  kongrit975@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสามหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา


นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2