ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100384
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020241
รหัส Obec 6 หลัก :
  100384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุบคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlubka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหลุบคา
ตำบล :
  หลุบคา
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044822807
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูแลนคา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุบคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบคา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2