ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100386
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020238
รหัส Obec 6 หลัก :
  100386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิงทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Leongtoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเลิงทุ่ม
ตำบล :
  หลุบคา
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กรกฎาคม 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:47:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม


นายวุฒิชัย เกิดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2