ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100390
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020236
รหัส Obec 6 หลัก :
  100390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่ากาดย่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanLaokadya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเหล่ากาดย่า
ตำบล :
  หลุบคา
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044870391
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2519
อีเมล์ :
  peeoy@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนนกลุ่มตำบลหลุบคา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หลุบคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า


นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2