ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100396
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020212
รหัส Obec 6 หลัก :
  100396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หว้านไพรสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wanpraisamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยหว้านไพร
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044870267
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2487
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งคร้อ9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี


นายจรูญ ชะทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านไพรสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2