ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100399
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020222
รหัส Obec 6 หลัก :
  100399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำมูลนาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  summulnak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสระปทุม
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044052675
โทรสาร :
  044052675
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:05:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำมูลนาก


นายสุพล พรมมานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำมูลนาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2