ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100400
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020207
รหัส Obec 6 หลัก :
  100400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหนองทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBANNANONGTHUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบล :
  นาหนองทุ่ม
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044883178
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:15:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม


ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2