ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100408
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  100408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านกรุงบูรพา
ตำบล :
  โคกกุง
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044131093
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  add_kkg@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอแก้งคร้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกุง


ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2