ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100412
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  100412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วงบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmuangbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบล :
  โคกกุง
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  0898640204
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2519
อีเมล์ :
  tanaboonchai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งคร้อ4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง


นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2