ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100413
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  100413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเซียมป่าหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  siamparmore
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่าหม้อ
ตำบล :
  โคกกุง
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:56:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ


นายถวิล สร้างนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2