ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100417
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020219
รหัส Obec 6 หลัก :
  100417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nong Haeo Prang Ku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองแห้ว
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044870357
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  kumpoon2554@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่


นายร่วม ค้าเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2