ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100418
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020220
รหัส Obec 6 หลัก :
  100418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงิ้วงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonngiwngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านงิ้วงาม
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044822796
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  mtts0887090662@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งคร้อ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2