ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100422
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020229
รหัส Obec 6 หลัก :
  100422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsalapachadnontoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองศาลา
ตำบล :
  หนองสังข์
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  061 932 6569
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/07/2502
อีเมล์ :
  Nongsalapachadnontoon2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น


นายพิชิต โคตรมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2