ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100423
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020230
รหัส Obec 6 หลัก :
  100423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแต้วรวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtaewarrawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองแต้
ตำบล :
  หนองสังข์
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2486
อีเมล์ :
  nongtaeworrawit_school@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 19:38:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2