ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100427
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020234
รหัส Obec 6 หลัก :
  100427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลามันหนองไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banongplamannongrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองปลามัน
ตำบล :
  หนองสังข์
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044870234
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  action2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่


นายวิโรจน์ โทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2