ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100429
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020200
รหัส Obec 6 หลัก :
  100429
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kut Ngong Dong Sawan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกุดโง้ง
ตำบล :
  ท่ามะไฟหวาน
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2517
อีเมล์ :
  kgdongsawan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ามะไฟหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์


นายวิสันต์ คำสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2