ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100438
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  100438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhonsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคอนสวรรค์
ตำบล :
  คอนสวรรค์
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044848714
โทรสาร :
  044848714
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:25:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์


นายสมหวัง ทองประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2