ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100440
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  100440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโนนโพธิ์
ตำบล :
  คอนสวรรค์
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044870366
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 /05/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครการหลง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 19:20:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์


นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2