ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100443
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  100443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yangwai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยางหวาย
ตำบล :
  ยางหวาย
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-120109
โทรสาร :
  044-120110
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2457
อีเมล์ :
   banyangwail@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ยางหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางหวาย


นายประมวล สุทธิสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2