ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100447
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  100447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Nongbuapawang Kururatrangsan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหัวหนอง
ตำบล :
  บ้านโสก
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  0856080774
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  nongbuapawang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2564 เวลา 14:18:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)


นายปฏิวัติ บะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2