ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100449
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  100449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannontea(Kururatwittaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนแต้
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044870176
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)


นางสมหมาย ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2