ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100457
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  100457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGDANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองแดง
ตำบล :
  ช่องสามหมอ
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044052509
โทรสาร :
  044052509
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2475
อีเมล์ :
  nongdang-1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสามหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)


นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2