ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100462
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  100462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLUPPHEKSUBMAUNGKHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านซับม่วงไข่
ตำบล :
  ห้วยไร่
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-810646
โทรสาร :
  044-810646
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:02:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่


นายเสกสรร นาคคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2