ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100464
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  100464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokkongdontongwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคกก่อง
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-870367
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิ.ย. 2481
อีเมล์ :
  kokkongschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:52:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา


นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2