ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100468
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  100468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonhunwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนหัน
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-870145
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  Damprasan2500@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2