ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100470
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  100470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตาไก้วิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtakaiwitthayakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-870263
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:15:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร


นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2