ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100472
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  100472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhokmangngoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกมั่งงอย
ตำบล :
  โคกมั่งงอย
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-867866
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  ิิbkm@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกมั่งงอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 23:20:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2