ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100473
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  100473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donhunratuprathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดอนหัน
ตำบล :
  บ้านโสก
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-867516 044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์


นายอุทิศ ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2